Thư viên, Đội thiếu niên Liên đội trường THCS Chu Văn An tuyên truyền hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

Thư viên, Đội thiếu niên Liên đội trường THCS Chu Văn An tuyên truyền hưởng ứng ngày Sách Việt Nam

Lượt xem:

Những hình ảnh của thư viên, Đội thiếu niên Liên đội trường THCS Chu Văn An, huyện Ea kar, tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 9 năm 2022.   ...